Stopzetting Onepharma applicatie

Pharmacyon-line heeft beslist alle activiteiten te stoppen. Naast hun websites voor apotheken wordt ook de de Onepharma app onbeschikbaar vanaf nu.

Vraag uw apotheker welke app/programma hij in de toekomst zal gebruiken voor dit type bestellingen.

Hartelijk dank voor het vertrouwen al die jaren.

Arrêt application Onepharma

Pharmacyon-line a décidé d'arrêter toutes ses activités. En plus de leurs sites Web de pharmacie, l'application Onepharma sera également indisponible à partir de maintenant.

Demandez à votre pharmacien quelle application/programme il utilisera pour ces types de commandes à l'avenir.

Merci pour la confiance pendant toutes ces années.